Publicaties – Publications

NEDERLANDS:

  • 2016, "Zijn de Philippo's in de Nederlanden der 17 Provinciën verwant en hoe kan je de verwantschap vinden zonder registers?" Een genealogische, genetische en historische studie over de verwantschap tussen de Philippo's (en variaties op deze naam) in Holland en Vlaanderen. In de 16e eeuw, de periode voor, tijdens en na de grote ontvolking in de Zuidelijke-Nederlanden. De Philippo's in de Nederlanden der 17 Provinciën
  • 2016, Vlaamse Stam, 52ste jaargang, nr. 1, Familiekunde Vlaanderen. 2016 Genealogie zonder grenzen, artikel "Macht, Malaise en Migraties": 2016 Vlaamse Stam Macht, Malaise en Migraties.
  • 2015, NGV Afdeling Zuid-Limburg, 2015 GeneVer artikel "2 eeuwen Macht, Malaise en Migraties", tussen 1500-1700 Zuidelijke-Nederlanden en Frankrijk: artikel Macht - artikel Malaise.
  • 2014, NGV Afdeling Kennemerland, 2014 Gens Propria artikel "een plekje geven". De vondst van het graf van Willem Nuijten 70 jaar nadat hij is opgepakt tijdens de Sinterklaasrazzia in Haarlem in de vroege ochtend van 6 december 1944: 2014 Gens Propria een plekje geven
  • 2011, NGV, 2011 Gens Nostra artikel "vader onbekend deel 1". Casus van de Philippo Stam, DNA familiereconstructies in de praktijk: 2011 Gens Nostra

SUID-AFRIKAANS: