Onderzoek – Research – Recherche

Stamboom

 • U bent geïnteresseerd in uw voorouders?
 • U wilt een stamboom van uw familie?
 • U bent de Franse taal niet machtig?
 • U bent onbekend met buitenlandse bronnen?

Wij onderzoeken documenten uit historische bronnen. Deze bronnen zijn zeer divers, zoals: archieven, bibliotheken, verenigingen, etc. De onderzoeksvragen komen uit Nederland, België en Frankrijk en betreffen veelal onderzoek naar voorouders en nakomelingen. Door onze kennis van deze landen en de Franse en Nederlandse taal kunnen wij veel klanten helpen. Meer weten, neem dan contact met ons op.

Successie

 • u heeft een testament met erfgenamen in Frankrijk?
 • u zoekt contact met de Franse erfgenamen?
 • u beheerst de Franse taal niet en u weet de weg niet hoe ze te bereiken?
 • u kent de Franse wetgeving hieromtrend niet?

Wat doet een successie genealoog voor u?

 • Het onderzoeken en vertegenwoordigen van bloedverwante erfgenamen, legatarissen of begunstigden van levensverzekeringen met betrekking tot de rechten die zij kunnen innen in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap
 • Certificering van de rechten van bekende erfgenamen, die hun rechten en/of het bestaan ​​van andere erfgenamen niet kunnen bewijzen.

Nalatenschap genealogen zijn beroepsbeoefenaren die door notarissen of elke persoon die een rechtstreeks belang heeft bij een nalatenschap (artikel 36 van de Franse wet van 23 juni 2006) worden belast met het vinden van de erfgenamen of het bevestigen van de overdrachten tijdens de opening van een testament. Meer weten, neem dan contact met ons op.

Familie

Vele honderdduizenden mensen missen een belangrijke schakel in hun leven, ze weten niet wie hun vader of moeder is, ze hebben nooit meer het kind teruggezien dat ooit werd afgestaan, ze kennen hun broers of zusters niet, die uit een andere relatie van een van hun ouders zijn geboren. Daarnaast zijn er ontelbare mensen die dolgraag iemand die vroeger een grote rol in hun leven speelde willen terugzien. Een oude vriend(in) of uw eerste grote liefde. Meer weten, neem dan contact met ons op.

DNA

 • Loopt uw stamboom vast?
 • Zoekt u biologische verwantschap?
 • Is uw stamboom correct?
 • Klopt uw vader- en / of moederlijn?
 • Wilt u de migratie van uw vader- en of moederlijn weten?
 • Wat is uw etnische oorsprong?
 • Wat is uw oeroude oorsprong?

DNA onderzoek (genetische genealogie) is tegenwoordig het verlengstuk van het papieren onderzoek. Vooral in het geval dat papieren onderzoek geen antwoord meer kan geven over de verwantschap tussen gescheiden families. Zoals verwantschapsonderzoek tussen Nederlandse, Belgische en Franse families, gevlucht en gescheiden in de periode tussen 1500 en heden door religieuze, politieke, sociale, economische en oorlogstroebelen.

PhilGene beheert een genetisch genealogisch onderzoeksproject dat is ondergebracht bij Family Tree DNA (FTDNA), een deskundige en betrouwbare leverancier van genetisch genealogische testen op het gebied van vader-, moeder- en familielijn onderzoek. Wilt u hieraan meedoen, laat het ons weten.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Geschiedenis

PhilGene is gespecialiseerd in de geschiedenis en de migraties in de 17 Provinciën der Nederlanden en Frankrijk tussen 1500 en 1700. Belangrijke momenten in de geschiedenis zijn de 8 interne Franse oorlogen (1562-1598), de beeldenstorm (1566), de 80 jarige oorlog met Spanje (1568-1648), Franse expansie oorlogen (1643-1715), etc. en al de bijkomende economische, religieuze en sociaal-maatschappelijke troebelen. Via de geschiedenis, de genetica en de genealogie probeert PhilGene het familie onderzoek een plek te geven. Via DNA onderzoek tracht PhilGene de familie barrières te slechten waar de kerkregisters ophouden en families biologisch te verbinden waardoor zij in een ander tijdsbeeld gaan leven wat via "papieren" onderzoek niet mogelijk was.