Methoden – Methods – Méthodes

PhilGene biedt u een methodische aanpak voor uw vraag:

 1. Voorbereiding:
  • Definiëring van uw vraag.
  • Aanlevering van uw voorhanden relevante informatie.
  • Aanbieding van een onderzoeksplan.
  • Opmaken van een onderzoekscontract.
 2. Intern onderzoek:
  • Onderzoek in (inter) nationale digitale databases.
 3. Extern onderzoek:
  • Genealogisch onderzoek in archieven en bij genealogische en historische verenigingen.
  • DNA onderzoek bij Family Tree DNA.
 4. Analyse en samenvatting:
  • Van de verkregen informatie zoals documenten en / of DNA rapporten.
  • Van transcripties en vertalingen in Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 5. Rapportage:
  • U ontvangt een helder onderzoeksrapport in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.

DNA Privacy en gezondheid

Privacy: PhilGene Pays-Bas en Family Tree DNA hanteren een streng privacy beleid. FTDNA heeft zich verplicht aan het U.S.-EU Safe Harbor programma – de Europese Commissie richtlijn met betrekking tot Data Bescherming.

Analyseert u gezondheidsinformatie? Staat u verzekeringsmaatschappijen toe toegang tot enige informatie te hebben? Nee. PhilGene Pays-Bas en Family Tree DNA verkopen geen klinische of diagnostische testen. Onze testen zijn bestemd voor genealogie.

Colofon

Alle informatie en diensten welke op onze webpagina's zijn gepresenteerd zijn naar ons weten en naar alle wetenschap correct. Deze informatie is gebaseerd op publieke bronnen en erkend als correct op het moment van schrijven. Derhalve kan geen garantie worden gegeven betreffende de algemene geldigheid en de correctheid van deze informatie.