Tarieven – Tarifs – Tarifs

Onderzoek:

Zoals in de dienstverlening factureert de onderzoeker zijn werk in tijd. De kosten van deze dienstverlening zijn gelegen in de moeilijkheid van het werk en dus van de tijd die het in beslag neemt. Alhoewel tegenwoordig veel informatie op het internet is te vinden door de digitalisering van de gegevens, zijn bezoeken aan archieven soms onontbeerlijk. Ieder verzoek is een onderdeel van een specifieke studie met een daar aangekoppelde speciale offerte.

Genealogisch onderzoek: Bureau-onderzoek (digitaal, uitwerking, stamboomcreatie, etc.).  Veldonderzoek (archieven, verenigingen, e.d.). Voor meer informatie neem contact met ons op.

  • 40,00 euro per uur, 320,00 euro per dag, 25 eurocent per kilometer vice-versa, verblijfskosten in overleg.

DNA onderzoek: Enerzijds u kunt kiezen voor een lidmaatschap van onze DNA Groep, met of zonder een half jaar ondersteuning en een webpagina van onze groep bij FTDNA. Anderzijds kunt u losse DNA advisering van ons krijgen. Voor meer informatie neem contact met ons op.

  • Lidmaatschap DNA Groep is 25,00 euro per jaar. Eerste half jaar DNA advies 100,00 euro. Los DNA advies 40,00 euro per uur.

Vorming:

Presentaties over genealogie, genetica et geschiedenis, deze modulen worden samengesteld naar de behoefte van groepen (verenigingen, groepen, etc.). Voor meer informatie neem contact met ons op.

  • Op basis van speciale offerte.